Poltergeist

previous arrowprevious arrow
Poltergeist 1, 150 x 150 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 2, 75 x 75 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 3, 75 x 75 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 4, 125 x 125 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 5, 125 x 125 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 6, 150 x 150 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 7, 180 x 160 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 8, 150 x 150 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 9, 150 x 150 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 10, 150 x 150 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 11, 125 x 125 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 12, 100 x 80 cm, Oil on canvas, 2008
next arrownext arrow
 
 Poltergeist 1, 150 x 150 cm, Oil on canvas, 2008
 Poltergeist 2, 75 x 75 cm, Oil on canvas, 2008
 Poltergeist 3, 75 x 75 cm, Oil on canvas, 2008
 Poltergeist 4, 125 x 125 cm, Oil on canvas, 2008
 Poltergeist 5, 125 x 125 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 6, 150 x 150 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 7, 180 x 160 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 8, 150 x 150 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 9, 150 x 150 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 10, 150 x 150 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 11, 125 x 125 cm, Oil on canvas, 2008
Poltergeist 12, 100 x 80 cm, Oil on canvas, 2008
previous arrow
next arrow